قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان

0
18890
قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان
قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان

معتبرترین و قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان در سال ۲۰۲۰

شناسه گذرنامه هنلی یا هنلی پاسپورت ایندکس نمایه‌ای برای ارزیابی و ارزش گذاری پاسپورت‌های کشورهای جهان است. شناسه گذرنامه هنلی ۱۹۹ کشور جهان را بر اساس سفر بدون روادید امتیازدهی و رده بندی می‌کند. بر این اساس اگر دارنده گذرنامه‌ کشوری بتواند بدون نیاز به روادید به کشوری دیگر سفر کند یک امتیاز دریافت می‌کند. همچنین اگر دارنده پاسپورت بتواند به هنگام ورود به کشور مورد نظر نیز ویزا دریافت کند یک امتیاز دریافت خواهد کرد. البته باید در نظر داشت که در این ارزیابی تنها گذرنامه‌های عادی کشورها ارزش گذاری می‌شوند و گذرنامه‌های دیپلماتیک، موقت و اظطراری در نظر گرفته نمی‌شوند. شناسه گذرنامه هنلی در آخرین رده بندی خود، قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان در سال ۲۰۲۰ را به صورت زیر معرفی کرده است.

۱. ژاپن رتبه اول قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان

ژاپن رتبه اول قدرتمندترین پاسپورتهای جهان
ژاپن رتبه اول قدرتمندترین پاسپورتهای جهان

بر اساس ارزیابی شناسه گذرنامه هنلی، در جدیدترین رنکینگ سال ۲۰۲۰، امسال ژاپن در صدر دارندگان قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان قرار گرفته است. دارندگاه پاسپورت ژاپن می توانند به ۱۹۱ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند. پیش از این ژاپن و سنگاپور این جایگاه را به صورت مشترک در اختیار داشتند. سال گذشته نیز ژاپن توانسته بود با امکان سفر بدون روادید به ۱۸۹ کشور رتبه اول  معتبرترین پاسپورت های جهان را از آن خود کند.

Link1 1 ۲۳ کشوری که در ازای پول پاسپورت دوم می‌دهند

۲. سنگاپور رتبه دوم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان

سنگاپور رتبه دوم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان
سنگاپور رتبه دوم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان

در حال حاضر سنگاپور در رتبه دوم این رنکینگ جای دارد و به این ترتیب آسیا صدر جدول قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان را به خود اختصاص داده است. دارندگان پاسپورت سنگاپور می‌توانند به ۱۹۰ کشور بدون ویزا سفر کنند. سال پیش دارندگان پاسپورت سنگاپور می‌توانستند به ۱۸۹ کشور بدون ویزا سفر کنند.

۳. رتبه سوم به طور مشترک برای دارندگان پاسپورت کشورهای آلمان و کره جنوبی

آلمان رتبه سوم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان
آلمان رتبه سوم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان

همچنین دارندگان پاسپورت کره جنوبی و آلمان به طور مشترک توانسته‌اند رتبه سوم را در این لیست به دست آورند. چرا که هر دو دارندگان پاسپورت این کشورها می‌توانند به ۱۸۹ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند. سال گذشته نیز آلمان و کره جنوبی با توانایی سفر بدون ویزا به ۱۸۷ کشور جهان رتبه دوم را در این لیست داشتند.

۴. پاسپورت‌ کشورهای زیر در رده چهارم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می‌توانند به ۱۸۸ کشور جهان بدون ویزا سفر کنند.

ایتالیا رتبه چهارم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان
ایتالیا رتبه چهارم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان

ایتالیا

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه سوم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه ایتالیا می‌توانستند به ۱۸۶ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

فنلاند

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه دوم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه فنلاند می‌توانستند به ۱۸۷ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

لوکزامبورگ

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه سوم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه لوکزامبورگ می‌توانستند به ۱۸۶ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

اسپانیا

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه چهارم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه اسپانیا می‌توانستند به ۱۸۵ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

۵. پاسپورت‌ کشورهای زیر در رده پنجم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می‌توانند به ۱۸۷ کشور جهان بدون ویزا سفر کنند.

اتریش رتبه پنجم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان
اتریش رتبه پنجم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان

اتریش

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه پنجم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه اتریش می‌توانستند به ۱۸۴ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

دانمارک

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه سوم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه دانمارک می‌توانستند به ۱۸۶ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

۶. پاسپورت‌ کشورهای زیر در رده ششم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می‌توانند به ۱۸۶ کشور جهان بدون ویزا سفر کنند.

France
فرانسه رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان

فرانسه

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه چهارم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه فرانسه می‌توانستند به ۱۸۵ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

ایرلند

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه ایرلند می‌توانستند به ۱۸۳ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

هلند

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه پنجم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه هلند می‌توانستند به ۱۸۴ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

پرتغال

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه پنجم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه پرتغال می‌توانستند به ۱۸۴ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

سوئد

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه چهارم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه سوئد می‌توانستند به ۱۸۵ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

Link2 1 بدون ویزا به صربستان سفر کنید

۷. پاسپورت‌ کشورهای زیر در رده هفتم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می‌توانند به ۱۸۵ کشور جهان بدون ویزا سفر کنند.

بریتانیا رتبه هفتم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان
بریتانیا رتبه هفتم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان

بلژیک

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه بلژیک می‌توانستند به ۱۸۳ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

نروژ

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه نروژ می‌توانستند به ۱۸۳ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

بریتانیا

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه بریتانیا می‌توانستند به ۱۸۳ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

فرم درخواست ویزای انگلستان

ایالات متحده

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه ایالات متحده می‌توانستند به ۱۸۳ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

۸. پاسپورت‌ کشورهای زیر در رده هشتم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می‌توانند به ۱۸۴ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

یونان رتبه هشتم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان
یونان رتبه هشتم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان

یونان

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه یونان می‌توانستند به ۱۸۳ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

جمهوری چک

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه هشتم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه جمهوری چک می‌توانستند به ۱۸۱ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

جمهوری مالت

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه هفتم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه جمهوری مالت می‌توانستند به ۱۸۲ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

نیوزلند

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه نهم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه نیوزلند می‌توانستند به ۱۸۰ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

۹. پاسپورت‌ کشورهای زیر در رده نهم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان هستند و دارندگان پاسپورت این کشورها می‌توانند به ۱۸۳ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

استرالیا رتبه نهم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان
استرالیا رتبه نهم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان

استرالیا

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه نهم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه استرالیا می‌توانستند به ۱۸۰ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

کانادا

پاسپورت این کشور سال پیش در رتبه ششم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار داشت و دارندگان گذرنامه استرالیا می‌توانستند به ۱۸۳ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

Link2 1 انگشت نگاری کانادا در مراکز VAC

۱۰. پاسپورت‌ کشور مجارستان در رده دهم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان قرار دارد و دارندگان پاسپورت این کشور می‌توانند به ۱۸۲ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

مجارستان رتبه دهم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان
مجارستان رتبه دهم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان

پاسپورت مجارستان سال پیش در رتبه یازدهم قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان قرار داشت و دارندگان این پاسپورت می‌توانستند به ۱۷۸ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند.

در آخر بد نیست تا نگاهی به شرایط دریافت پاسپورت نیز داشته باشید.

نظرات

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید