هتل Hotel La Paz Jaca

هتل
Calle Mayor 41, Jaca
Calle Mayor 41, Jaca
مشاهده روی نقشه
اتاق خود را انتخاب نماييد

امکانات هتل Hotel La Paz

Property amenities
General
 • 24-hour reception
 • Elevator/lift
 • Smoke-free property
 • Heating
 • Newspapers
 • Ticket assistance
 • Rooms
 • Non-smoking rooms
 • Family room
 • TV
 • Bathtub
 • Accessibility
 • Accessibility features
 • Services and amenities
 • Concierge services
 • Telephone
 • Meals
 • Bar
 • Breakfast
 • Buffet breakfast
 • Cafe
 • Restaurant
 • Internet
 • Free Wi-Fi
 • Internet
 • Tourist services
 • Tour assistance
 • Parking
 • No parking
 • Business
 • Fax and copy machine
 • Kids
 • Playroom
 • Family/Kid Friendly
 • Winter sports
 • Skiing
 • قوانین هتل Hotel La Paz

  زمان ورود

  12:00:00 - 14:00:00

  زمان خروج

  -

  حداقل سن سرپرست

  -

  دستورالعمل ها
  ویزا
  پشتیبانی ویزا: نامشخص
  بدون نمایش
  در دسترس بودن: نامشخص، دوره روز: نامشخص
  دستورالعمل های ویژه
  هزینه های شام اجباری ممکن است در هتل های اسپانیا اعمال شود. مهمانان باید برای اطلاعات بیشتر مستقیما با هتل تماس بگیرند.

  قبل از رفتن بدانید

  • معاملات نقدی در این ملک به دلیل مقررات ملی نمی تواند بیش از 2500 یورو باشد. برای اطلاعات بیشتر، لطفا با استفاده از اطلاعات موجود در تایید رزرو با ملک تماس بگیرید.
  هزینه های اجباری
  غذا
  اطلاعات مربوط به نوع وعده های غذایی موجود در قیمت در جزئیات نرخ نشان داده شده است.
  اطلاعات بیشتر
  هزینه های شام اجباری ممکن است در هتل های اسپانیا اعمال شود. مهمانان باید برای اطلاعات بیشتر مستقیما با هتل تماس بگیرند.

  قبل از رفتن بدانید

  • معاملات نقدی در این ملک به دلیل مقررات ملی نمی تواند بیش از 2500 یورو باشد. برای اطلاعات بیشتر، لطفا با استفاده از اطلاعات موجود در تایید رزرو با ملک تماس بگیرید.