هاستل Old West Gate International Youth Hostel شانگهای

هاستل
خوب
7.0/10
115 Penglai Road Shanghai
115 Penglai Road Shanghai
مشاهده روی نقشه
اتاق خود را انتخاب نماييد

درباره اين هتل