بخشنامه های هواپیمایی کارون

0
990
بخشنامه های هواپیمایی کارون
بخشنامه های هواپیمایی کارون

بخشنامه های هواپیمایی کارون

در این مطلب می‌توانید تمامی بخشنامه های هواپیمایی کارون را از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۱ به بعد دنبال نمایید.

بخشنامه های پروازهای هواپیمایی کارون – نیمه اول سال ۱۳۹۹

عدم استرداد بلیط پذیرش شده

تاریخ بخشنامه: ۹۹/۰۴/۰۱ – ۲۱ جون ۲۰۲۰

بلیط مسافرین در ایستگاه مبدا پرواز، پس از پذیرش و دریافت کارت پرواز (در صورت عدم استفاده از پرواز) غیر قابل استرداد می‌باشد.

بلیط مسافرینی که به دلیل مشکل پزشکی استفاده از پرواز برایشان میسر نمی‌باشد، کما فی السابق چنانچه ممهور به مهر ایستگاه مربوطه (عدم استفاده به دلیل مشکل پزشکی)باشد، بلیط مسافر و یک همراه قابل استرداد کامل است.

نظرات

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید